image description

Bruggen en wegen

Bij wegenwerken en bouwen van kunstwerken is gedetailleerd uitzetwerk onmisbaar. We zijn gespecialiseerd in uiterst nauwkeurig opmeten en uitzetten van wegenwerken, bruggen en tunnels. Dat doen we op verschillende momenten in de loop van het bouwproject, en in nauw overleg met de bouwplaatsverantwoordelijke.

Uitzetten van grondwerken, wegtracés, cunetten, geleidingstouw, rioleringen, funderingen, monitoren, ‘as built’ plannen…

Contacteer ons

Geef ons informatie, dan bespreken we het project vrijblijvend.