Onze Aanpak van uw bouwProject

De ingenieurs, landmeters en maatvoerders van landmeetkundig studiebureel Braem International Survey nv hebben zich tot doel gesteld om opdrachtgevers uit bouwwereld en industrie een optimale maatbeheersing te helpen realiseren.

De voorbije vijfenveertig jaar waren we actief in binnen- en buitenland. Onze kennis en vakmanschap zijn aangescherpt in duizenden grote en kleine bouwprojecten. Deze ervaring stellen we graag ten dienste van uw project. Het geeft ons grote voldoening dat u tevreden bent zodat u ons in het volgende project opnieuw contacteert.

We zijn specialisten

Als ingenieur-bouwmetroloog, landmeter-expert en maatvoerder beperken we ons tot wat we écht goed kunnen: opmetingen, uitzetwerk, plaatsbeschrijvingen en schattingen. Daar geniet u driedubbel van:

Faalkosten voorkomen – Onze diensten, verdienen zichzelf terug. Een degelijke werkvoorbereiding, correcte opmetingen en uitzetwerk dragen bij tot een foutloos bouwproject.

Technologische expertise – ;Al onze medewerkers zijn getraind én ervaren in hun vakgebied. We beschikken over de meest moderne meetapparatuur en software om uw projecten nauwkeurig en snel uit te voeren.

Kennis van het terrein – Uiteraard kennen we de bouwwereld in de Benelux door en door. We hebben steeds een meetploeg in de buurt. Dankzij onze jarenlange ervaring slagen we er in om meteen een correcte inschatting te maken van de omgevingsfactoren die uw project beïnvloeden.

We zijn teamspelers

Partnership – We zijn niet de enige bouwspecialist die op de werf actief is. Daarom stellen we ons altijd als partner op en houden we maximaal rekening met de noden en de planning van andere specialisten: aannemers, onderaannemers, studiebureaus, architecten, ... LEAN planning is voor ons dan ook evident.

Just-in-time beschikbaar – U hebt op verschillende momenten in het bouwproces maatvoering nodig. Telkens wachten op een beschikbare landmeter kost te veel tijd – en te veel geld. Daarom bestuderen we uw dossier graag op voorhand en houden we ons permanent ‘op afroep’ beschikbaar. Zo verliest u geen tijd.

Lange termijnrelatie – Landmeten is een dienstverlening die om vertrouwen vraagt – dat begrijpen we. Daarom ijveren we zelf altijd voor een relatie op lange termijn. Zodat u onze werkwijze goed leert kennen en wij ons vlot kunnen aanpassen aan uw noden. Dat levert het beste resultaat op.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.