Specialist in betrouwbare metingen, nauwkeurige maatvoering en efficiënt uitzetwerk

Landmeetkundig studiebureel Braem International Survey nv is uw partner voor optimale maatbeheersing in alle fases van uw bouwproject. We werken nauw samen met aannemers, architecten en projectontwikkelaars om uw bouwproject tijdig en correct te realiseren.

Met meer dan 45 jaar ervaring, in duizenden grote en kleine projecten, zijn we uw geschikte ingenieur, landmeter en maatvoerder.

Neem vrijblijvend contact op en stel ons uw projectvraag

Geef ons informatie, dan bespreken we het project vrijblijvend.

Uitzetten op de bouwplaats

Bij de start en tijdens een bouwproject markeren we de belangrijke punten en assen van de werf. We zorgen dat het gebouw correct is uitgezet en dat u steeds over de assen en hoogtemaat beschikt op de plaats en tijdstip waar u ze nodig heeft. Zo vermijdt u dure vergissingen en verliest u geen productietijd. De aannemer kan bouwen op ons uitzetwerk, aangeleverd ‘op afroep’.

Plaatsbeschrijving

Als aannemer of bouwheer wilt u de situatie vóór en na de bouwwerken vastleggen met het oog op betwistingen achteraf. Onze landmeter-expert maakt een tegensprekelijk procesverbaal van plaatsbeschrijving. Als verhuurder of huurder bent u verplicht een plaatsbeschrijving te laten opmaken bij huuroverdracht zodat u die kan registreren samen met het huurcontract.

Schatting en waardebepaling

Wilt u precies weten wat uw eigendom waard is voor u beslist over te gaan tot verkoop, aankoop, verhuur of inbreng in een onderneming? Heeft u nood aan een objectieve visie op uw vastgoed? Vertrouw dan op de kennis en onafhankelijkheid van onze gezworen landmeter-expert.