image description

Archeologie

Waar graaft u best de proefsleuven en werkputten voor uw archeologische site? Hoe brengt u de ondergrondse structuur in kaart? En hoe vermijdt u per ongeluk schade toe te brengen aan de artefacten die u wilt onderzoeken?

Onze zorgvuldige opmeting bij de start en het verloop van uw archeologisch project is cruciaal voor het succes ervan. Zowel 3D ‘total-station’ metingen als fotogrammetrische opnames en modelleren behoren tot onze mogelijkheden. Het fotogrammetrisch model kan ook met luchtopname vervolledigd worden.

Contacteer ons

Geef ons informatie, dan bespreken we het project vrijblijvend.